Äpplets historia

Historia om en frukt

Få frukter är så symboliska och närvarande i både vår vardag och kultur som äpplet. Äpplets historia börjar redan i Bibeln. Där var äpplet från kunskapens träd både källan till visheten om gott och ont, och symbolen för frestelse och människans olydnad mot Gud. Än idag är frukten förknippad med kunskap. För de flesta av oss är dock äpplet idag främst en älskad och naturlig del av vår kost och åtskilliga kokböcker lär oss att musta, sylta och baka med äpplen. I Sverige har vi en lång historia av äppelodling och det är få trädgårdar som inte har minst ett äppelträd.

Historia – äpplet och dess väg till Europa

Sortbeskrivningar av äpplen har hittats nedskrivna i ett engelskt kloster daterat till år 1204. Ympningar av äppelträd har dock pågått i Europa i minst 2000 år. I Norden har äpplen odlats sedan medeltiden. Under denna period odlades äpplet i kloster, främst för att göra must och vin. Fruktens historia i vår del av världen går skriftligen att spåra redan i Snorre Sturlassons Edda. Det kom dock att dröja ända fram till 1800-talet innan odling av äpplen spreds till vanliga människors privata trädgårdar.

Äpplet har utan tvekan en långväga historia. De äpplen vi odlar i Sverige idag har sitt ursprung i Kina. Där växte, och växer än idag, äpplen ur släktet Malus Sieversii. Forskare har kunnat bevisa att detta släkte är nästan genetiskt identiskt med släktet Malus Domestica som vi odlar i Europa. Man har uppskattat att Malussläktet troligtvis utvecklades redan för 10–20 miljoner år sedan. Äpplets väg till Europa följer människans förflyttningar efter den senaste istiden för omkring 10 000 år sedan. Sakta men säkert färdades äpplet från Centralasien via Persien och slutligen in i Europa.

En frukt med starkt symbolvärde

Genom äpplets långa historia har människan kultiverat och förädlat frukten. Idag finns tusentals äppelsorter av olika karaktär och för olika användningsområden. Det var med största sannolikhet perserna som först började ympa äppelträd och använda sig av selektion av de bästa sorterna. Deras kunskaper fördes sedan vidare till grekerna och genom dessa kom slutligen romarna i kontakt med ympning. Att äppelodling spred sig upp till norra Europa är romarnas förtjänst. Äpplen har länge odlats för att framställa vin och must, men idag äter vi dem också som de är.

Idag finns det tre kategorier och användningsområden av äpplen. Dessa kategorier är matäpplen, ätäpplen och cideräpplen. Som beteckningarna antyder finns det alltså äppelsorter som lämpar sig bättre eller sämre till att antingen baka med, äta direkt eller framställa cider och annan dryck av. Att äpplet länge har varit vår mest odlade frukt syns även i människans historia genom fruktens symboliska värde. Tidigt var äpplet förknippat med fruktbarhet, livet, rikedom och makt. Den starka anknytningen till kunskap går att spåra i Bibeln, men även i den moderna vetenskapshistorien, då ett fallande äpple var fenomenet som fick Newton att börja formulera tyngdlagen.

Äpplet – vår mest odlade frukt

Äpplet har en lång historia och är sedan länge vår mest odlade frukt. Vårt egna förädlade äpple har sitt ursprung i centrala Kina, där släktingar till vårt odlade äpple fortfarande växer fritt. Genom ympningstekniken som fördes till Europa med romarna för över 2000 år sedan har vi idag tusentals sorter att välja mellan. Dessa passar för olika klimat och användningsområden. Idag växer äppelträd i de flesta svenska trädgårdar, där äppelsorter som Cox Orange, Aroma och Ingrid Marie är de mest populära.